O projektu

Projekat “Ukus Stare planine” ima za cilj da osnaži lokalnu gastronomiju kao integralni deo ponude održivog turizma u graničnim zajednicama kroz zajedničke akcije.

 Zemlje učesnice projekta su Srbija i Bugarska. Zajednička tradicija i bogato kulturno nasleđe je polazna tačka za prekograničnu saradnju koja se realizuje kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti i promociju tradicije kroz prekogranične događaje. Tradicionalna hrana, kao proizvod okruženja, prirodnih resursa, kulture i načina života igra važnu ulogu u tradiciji svakog naroda koja će se kroz zajedničke aktivnosti u okviru projekta promovisati.

Specifični ciljevi projekta su podizanje svesti o lokalnoj gastronomiji kao faktoru održivog korišćenja prekograničnog kulturnog nasleđa i promocija zajedničke tradicije kroz prekogranične događaje.

Implementacija projekta počinje događajima koji otvaraju projekat i podižu svest šire javnosti i stručnjaka o vrednostima i potencijalima lokalne gastronomije Stare planine. Aktivnosti projekta obuhvataju realizaciju kampanje na društvenim mrežama Facebook, Instagram i YouTube, koja se sastoji iz dva dela. Najpre se organizuje predlaganje tradicionalnih recepata koje je otvoreno 15 dana, a potom se glasa kako bi se odabralo 50 najreprezentativnijih iz obe zemlje učesnice projekta (25 recepata iz Srbije i 25 iz Bugarske). Po završetku glasanja i odabiru recepata, 20 učesnika glasanja dobija nagradu. Odabrani recepti predstavljaju specifičnosti lokalne kuhinje ovih prekograničnih regiona i služe kao osnova za dalju implementaciju projekta. Na društvenim mrežama objavljuje se ovih 50 recepata koji će kasnije biti interpretirani kroz video i štampani kuvar.

Aktivnosti projekta su:

  • Projektne radionice

Održavaju se u 4 okruga: Vidin, Montana, Pirot, Zaječar. Ove radionice otvaraju projekat i služe za informisanje šire javnosti i stručnjaka o vrednostima i potencijalima lokalne gastronomije Stare planine. Svaka radionica ima oko 30 učesnika.

  • Kampanja na društvenim mrežama

Naziv kampanje je “Lokalna gastronomija Stare planine”. Kampanja je sprovedena na društvenim mrežama Facebook, Instagram i YouTube. Organizuje se predlaganje recepata koje je otvoreno 15 dana, nakon čega sledi glasanje za najboljih 25+25 recepata sa nagradnom igrom (25 recepata iz Srbije i 25 iz Bugarske). Zatim sledi objavljivanje video snimaka pripreme odabranih recepata.

  • Izrada knjige recepata “Gastronomija Stare planine”

Knjiga recepata sadrži odabranih 50 recepata opisanih i sistematizovanih na odgovarajući način. Opisan je način pripreme i naznačeno je potrebno vreme za pripremu jela, a sadrži i predlog za način posluživanja jela.

  • Izrada video vodiča za pripremu 50 odabranih jela

Video vodič sadrži video snimke u visokoj rezoluciji i objašnjenje za pripremu jela korak-po-korak sa prevodom na engleski i bugarski jezik.

  • Izrada Studije o gastronomiji kao pokretačkoj snazi inovativnog turizma

Ova studija će predstaviti i povećati znanje o gastronomiji i njenoj potencijalnoj upotrebi. Sadržaće primere uspešne upotrebe lokalne gastronomije kao faktora razvoja regionalnog turizma, kao i preporuke za razvoj održivog turizma kroz jačanje lokalne gastronomije.

  • Kuvarski šou “Ukus Stare planine”

Organizuje se jedan kuvarski šou u Srbiji i jedan u Bugarskoj. Kroz kuvarski šou predstavlja se 50 recepata uz mogućnost degustacije i vidljivi su rezultati projekta.

Tradicionalni

recepti

Kuvar izabranih recepata sa Stare Planine.

Pogledajte 50 receptura za pripremu tradicionalnih jela, odabranih sa područja Stare Planine iz Srbije i Bugarske.

Video kuvar

Pogledajte korak-po-korak video vodiče za pripremu tradicionalnih jela sa Stare Planine

Poslednje Vesti