Odabrano je 25 najreprezentativnijih jela sa područja Stare planine

U cilju promocije lokalne gastronomije Stare planine birali smo 25 najreprezentativnijih jela sa ovog područja. Na osnovu glasova javnosti odabrano je 25 najreprezentativnijih recepata, koji će biti promovisani na društvenim mrežama i postavljeni na prekograničnoj e-platformi Ukus Stare planine. Jela koja su se našla na listi najreprezentativnijih recepata su: 1. Presna pogača 2. Trkanica 3. […]